Sídlo

L. Svobodu 73,
058 01 Poprad

Kontaktné miesto

Levočská 866
058 01 Poprad

Výrobná prevádzka

Továrenská 22
059 01 Spišská Belá

Telefón

+421 918 908 132
+421 918 908 129
+421 905 901 678

E-mail

amis@aminet.sk

Kontakt

Sídlo

Kontaktné miesto

Výrobná prevádzka