Sídlo

AMIREAL s.r.o.
L. Svobodu 73
058 01 Poprad

IČO: 43932011
IČ DPH: SK2022540410
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 19701/P

Výrobná prevádzka

Továrenská 22
059 01 Spišská Belá

Telefón

+421 918 908 132
+421 918 908 129
+421 905 901 678

E-mail

amis@aminet.sk

Kontakt

Sídlo

Kontaktné miesto

Výrobná prevádzka