Naša spoločnosť ponúka návrh a montáž kompletného elektrického vykurovacieho systému pozostávajúceho z infra fólií a infra panelov. Predávame a montujeme výrobky od nášho partnera: českého výrobcu spoločnosti FENIX. Bližšie informácie o produktoch nájdete na stránke FENIX.

Niečo o infra kúrení:

Infra kúrenie je jeden z najmodernejších a najzdravších spôsobov vykurovania, ktorý využíva podobný spôsob vykurovania, ako samotné Slnko.

Infračervená energia, resp. infračervené žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou vyššou ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnné žiarenie. Šíri sa rýchlosťou svetla – necelých 300.000 km/sec. Pomocou elektrickej energie, odporového prvku v telese a  prednej dosky telesa sa vytvorí potrebná vlnová dĺžka, ktorá sa pri dopade na pevné predmety, najmä steny, strop a podlahu zmení na teplo. To sa v nich naakumuluje a sekundárne uvoľňuje do ohrievaného priestoru. Rozdiel teplôt medzi predmetmi a vzduchom je minimálny a človek tak pociťuje prirodzené rovnomerné teplo.

Medzi najväčšie výhody infračerveného vykurovania patrí navodenie tepelnej pohody bez nepríjemných vedľajších účinkov, akými sú suchý vzduch s nedostatkom kyslíka. Klíma vo vykurovanej miestnosti je priaznivá aj pre alergikov. Vzduch neobsahuje zdraviu škodlivé alergény – prach a plesne, pretože nedochádza k víreniu prachu ani ku kondenzácii pár.

Príjemné teplo vzniká takmer okamžite, čo výrazne šetrí energiu. Infra vykurovanie sa jednoducho obsluhuje pomocou termostatov, ktorými môžete regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach podľa potreby. Prevádzka je bezpečná, nehlučná, údržba minimálna a výhodou je aj dlhá životnosť.

Infračervené vykurovanie má minimálne nároky na priestor a je vhodné do všetkých typov priestorov. Inštalácia aj prípadná demontáž sú jednoduché, bez veľkých stavebných zásahov. Jedinou požiadavkou je možnosť napojenia do elektrickej siete.

Investícia do infra kúrenia sa oplatí nielen vzhľadom na dosahované prevádzkové náklady vykurovania, ale aj kvôli investičným nákladom pri zavadzaní vykurovacieho systému. Prvotné náklady sú o tretinu až polovicu nižšie ako na iné systémy vykurovania, keďže odpadajú investície ako prípojka plynu, komín, kotol, alebo rozvody kúrenia. Samotná prevádzka vykurovania nevyžaduje žiadnu pravidelnú údržbu ani technické kontroly a revízie.