Od júna 2016 je naša spoločnosť zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov pre využitie dotácie Zelená domácnostiam. Tretie kolo bude spustené už v priebehu mesiaca júl. Zistite viac na našej infolinke: +421918908132.

zelena_domacnostiam