Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2023.

Zelená domácnostiam II – dotácie na solárne panely, dotácie na tepelné čerpadlo, dotácie na slnečný kolektor

Oficiálny názov projektu: Zelená domácnostiam II.

Dotácia na solárne panely z projektu - Zelená domácnostiam

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov t.j. bytové domy za podmienok určených v rámci projektu.

Na obnoviteľné zdroje môžete alternatívne získať dotácie aj z programu obnova rodinných domov 2023.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Aktuálne informácie:

  • 30. októbra 2023 budú vyhlásené nové podmienky programu Zelená domácnostiam.
  • Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024. Inštalovať zariadenie však bude možné už pred registrovaním žiadosti o poukážku konkrétne od 30. októbra 2023. Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
  • O dotáciu budú môcť požiadať aj domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.
  • Žiadateľ po novom nebude musieť zadávať konkrétny typ zariadenia iba druh a inštalovaný výkon. Konrétne zariadenie uvedia až zhotoviteľ, ktorý požiada o preplatenie poukážky.
  • Koncom roku 2023 by sa mal spustiť aj pilotný program „Zelená podnikom a živnostníkom
  • Dotácie budú aj naďalej určené pre záujemcov o slnečné kolektorytepelné čerpadláfotovoltické panely, a kotly na biomasu (po novom len tie ktoré nahradia kotly na uhlie) pre rodinné domy a spoločenstvá vlastníkov t.j. bytové domy.

Výška dotácie pre jednotlivé zariadenia pre program Zelená Domácnostiam II

Zelená domácnostiam III v r. 2023 zachováva rovnakú výšku podpory z r. 2021. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory3 400 € na tepelné čerpadlo1 500 € na fotovoltické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.

Maximálnu výšku dotácie však môžete získať len splnením tzv. uprednostňujúcich kritérií. 

Viac info na : https://www.solarneslovensko.sk/dotacie/